thanh tra thuế

42 doanh nghiệp sắp bị Tổng cục Thuế kiểm tra toàn diện

Bích Vân - 2023-09-18 13:39:06
Tổng cục Thuế vừa công bố quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên ngành 42 doanh nghiệp năm 2023. Theo đó, đây là những doanh nghiệp quy mô lớn, tiềm ẩn...