thanh pho ho chi minh

Xử lý nhũng nhiễu, tham nhũng vặt chưa chuyển biến mạnh

2019-10-07 11:08:38
Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, “tham nhũng vặt” đã và đang được...