tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát khỏi vùng đặc quyền kinh tế

Đông Duy - 2023-05-25 16:59:21
Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng...