tàu

Tàu 5 sao đóng tại Việt Nam gia nhập du lịch sông Amazon

2020-06-29 21:18:27
Đây là con tàu đầu tiên đạt tiêu chuẩn 5 sao do nhà thầu Việt Nam đóng tại Việt Nam sẽ đưa sang châu Mỹ phục vụ hoạt động du lịch trên sông Amazon. Tàu 5...