Tập đoàn Bankland

Tập đoàn Bankland tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa đảo

Hạ Băng - 2023-03-15 18:53:39
Cổ phần tập đoàn Bankland bị cáo buộc vẽ ra các dự án bất động sản ở huyện Thường Tín và tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa hàng nghìn nhà đầu...