tăng lương công chức

TS. Bùi Sỹ Lợi: “Chi 100.000 tỷ đồng tăng lương lúc này dễ thành lợi bất cập hại”

2021-10-21 16:09:38
Việc cải cách tiền lương như kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn lớn, tăng khoảng 100.000 tỷ, dễ khiến đồng tiền mất giá, làm mất ý nghĩa của việc tăng lương....