tăng lương cơ bản

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ 1/7

2022-04-12 14:08:40
Ngày 12/4, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2 và thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022, với mức tăng bình quân 6% so với...
Không một ngân sách nào kham nổi bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả. Do vậy cải cách tiền lương, tinh giản biên chế… là một trong những nhiệm vụ quan trọng để...
Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở sẽ được...
Thủ tướng vừa ban hành nghị định quy định từ ngày 1-1-2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương...
Để có nguồn chi trả cho việc tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/ tháng lên 1,6 triệu đồng/ tháng từ ngày 1-7-2020 tới, Quốc hội yêu cầu tiết kiệm triệt...
Bài chọn lọc