sữa nhiễm khuẩn

Cảnh báo: Sữa nhiễm khuẩn của Mỹ đã xâm nhập vào Việt Nam

Bích Vân - 2022-02-22 05:25:55
Sản phẩm dinh dưỡng công thức sản xuất tại nhà máy của Abbott Nutrition’s Sturgis, MI, Mỹ được thông báo nhiễm khuẩn Cronobacter sakazakii and Salmonella Newport. Đáng...