siêu ủy ban

Doanh nghiệp nhà nước than khó hoạt động, ‘siêu ủy ban’ phản biện gì?

2020-03-11 09:38:28
Những khó khăn, vướng mắc của nhiều doanh nghiệp nhà nước sau khi về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần được hiểu đúng bản chất vấn đề,...