Seoul của Hàn Quốc

NATO không loại trừ khả năng kết nạp thành viên mới

2022-04-12 18:24:56
Ngày 12/4, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer cho biết khối quân sự này không loại trừ khả năng kết nạp thêm thành viên mới. Đô đốc Rob Bauer....