Seoul

Cuộc chiến so găng Bắc Kinh, Seoul và Tokyo

Bích Ngân - 2023-02-23 17:58:35
Theo số liệu do trang Baidu cung cấp, có thể thấy rằng GDP của Bắc Kinh là cao nhất trong ba thành phố, và cũng có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Tokyo có GDP lớn...