Sầm Sơn

Đề nghị đình chỉ Chủ tịch UBND phường và Giám đốc Trung tâm y tế vì lơ là chống dịch

2020-08-07 19:38:31
Ngày 7-8, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành thông báo ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển...