Sam Bankman-Fried

Bê bối sàn FTX phơi bày những “mặt tối” phía sau tiền số

2022-11-18 11:30:51
Giống với Celsius Network, sàn FTX cũng đã mang tiền của khách hàng đi đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro mà không xin phép, chính điều đó đã dẫn tới việc mất...