Rào Trăng 3

Chọn nơi nguy hiểm còn ai khác ngoài các anh!

Hải Anh - 2020-10-13 18:31:19
Hiện nay, hàng triệu trái tim người Việt Nam đang mong chờ tin 13 cán bộ, chiến sĩ trong đó có Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, bị mất liên lạc...