Quyền con người

Bộ Ngoại giao: COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến việc thụ hưởng quyền con người ở Việt Nam

2020-12-15 15:54:31
Việc phong tỏa và giãn cách xã hội khiến việc thụ hưởng quyền con người bị hạn chế, ông Trần Chí Thành – phó vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế của...