quy hoạch sử dụng đất
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh
2018-11-16 17:30:20
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Quảng Ngãi và...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh
2018-11-16 17:30:20
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Quảng Ngãi và...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
2018-10-02 16:03:33
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đồng...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2018-09-10 17:27:15
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu
2018-08-06 16:53:07
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bạc Liêu. Ảnh...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Định
2018-07-30 15:24:59
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bình Định. Đến...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hòa Bình
2018-07-27 17:26:45
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hòa Bình.   Theo...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
2018-07-13 18:17:20
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 92/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Tuyên...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hậu Giang
2018-06-28 13:33:46
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hậu...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang
2018-06-22 17:23:50
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Tiền Giang. Ảnh...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 địa phương
2018-06-21 14:49:07
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) Thành phố Hồ Chí Minh...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh
2018-06-14 16:25:37
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hà Tĩnh. Một...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh
2018-06-11 11:35:46
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) 2 tỉnh: Thừa Thiên Huế...
Đọc nhiều