Quốc tế phụ nữ

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị

2021-03-07 06:33:22
Trong những nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo hay có mặt trong các cơ quan quyền lực Nhà nước ngày càng cao, đặc biệt tỷ lệ nữ đại biểu...