Quản lý nợ công

Fitch Ratings tiếp tục điều chỉnh, tăng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam

Bảo Trâm - 2021-04-05 08:39:36
Trang The Star vừa có bài viết, trích dẫn báo cáo của Fitch Ratings về Việt Nam. Trong đó, Fitch Ratings đã tiếp tục điều chỉnh xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên triển...