Quân giải phóng

Ngày 25-3-1975: Thành công giải phóng thành phố Huế

2021-03-25 15:43:31
Sáng 25-3, Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325), Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) từ phía nam, các đơn vị của Quân khu Trị-Thiên từ phía bắc cùng tiến vào trung tâm thành phố Huế....