PMI

Chuyên gia ADB: Điểm yếu kìm hãm sự phát triển của kinh tế Việt Nam

2019-09-28 13:27:42
Mặc dù có rất nhiều điểm tích cực, được đánh giá từ tốt đến rất tốt nhưng chuyên gia ADB đã chỉ ra điểm nghẽn có khả năng kìm hãm tăng trưởng kinh tế...