Phùng Quang Thanh

Lễ tang lễ đại tướng Phùng Quang Thanh theo nghi thức cấp Nhà nước

2021-09-13 17:57:03
Lễ tang đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước. Ban Tổ chức lễ tang cấp gồm 24 người do Phó thủ tướng Thường Phạm Bình Minh...