phục hồi

Tín hiệu hồi phục trên thị trường bất động sản ngày càng rõ nét

Hạ Băng - 2023-05-25 14:04:26
Trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, đến nay thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu tích cực trở lại. Thị trường rơi vào khó khăn Từ giữa năm...