phong tục tập quán

Đào rừng hay đào nhà?

2021-01-18 16:04:57
Năm ngoái, tiệm hoa của tôi thắng lớn vụ bán cây trạng nguyên dịp Tết. Năm nay, nhân viên gợi ý lan rừng. “Thiên hạ bán lan rừng ăn lắm”, nhân viên bảo....