phim Việt

Khi nào “giờ vàng” sẽ dành cho phim lịch sử Việt?

Bảo An - 2022-06-01 10:15:30
Giá như lịch sử Việt Nam không chỉ “nằm im” trên giấy mà xuất hiện một cách sinh động qua từng thước phim chiếu trong khung “giờ vàng” của VTV, thì có lẽ...