phiên họp Chính phủ thường kỳ

Thủ tướng: Đẩy mạnh sản xuất chính là chia sẻ với miền Trung

2020-10-30 16:55:34
Thủ tướng yêu cầu, các địa phương không bị thiệt hại bão, lũ phải thể hiện tình cảm tương thân, tương ái bằng việc đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng...