phiên đấu giá biển số

Phiên đấu giá biển số 51K – 888.88 vượt mốc 32 tỉ đồng

Bích Ngân - 2023-09-15 15:54:29
Hai biển số ô tô của Hà Nội và TP.HCM được giới sưu tầm đánh giá sẽ là tâm điểm trong phiên đấu giá chiều 15-9. Trong đó, biển số 51K-888.88 có trên 400 lượt...