phát tán mã độc

Phát hiện 23 phần mềm độc hại liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam

2020-03-20 08:58:23
Hãng bảo mật Kaspersky vừa phát hiện 23 phần mềm độc hại tại Việt Nam lợi dụng dịch COVID-19 để phát tán phần mềm độc hại, email lừa đảo… Kaspersky cũng...