phái đoàn thương mại Mỹ

Khi phái đoàn thương mại Mỹ đến Việt Nam

Huy Hoàng - 2023-03-10 19:30:52
Ngay sau chuyến thăm của đại diện thương mại Mỹ, bà Katherine Tai đến Việt Nam hồi tháng 2/2023, thì trong hai ngày 9-10/3, Bộ Thương mại Mỹ đã dẫn phái đoàn thương...