phá giá tiền tệ

Một lần nữa Mỹ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ

2021-12-04 11:37:31
Việt Nam không thao túng tỷ giá theo Đạo luật 1988, đó là khẳng định lại trong báo cáo mới nhất của Bộ tài chính Mỹ đã kết luận hồi tháng 4. Bộ Tài chính...