Petrolimex

Chân dung tân Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải

2022-02-12 14:20:01
Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Petrolimex, ông Đào Nam Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp này từ ngày 1/10/2017. Ngày 11/2, HĐQT Tập...