pegatron

Việt Nam “bắt kịp” Trung Quốc, trở thành công xưởng của thế giới

Tuệ Ngô - 2023-01-19 12:55:46
Trang mạng xã hội NetEast vừa cho đăng tải một bài xã luận với tiêu đề “Hàng loạt hãng công nghệ điện tử chuyển giao về Việt Nam, Việt Nam trở thành một...