nước mắm truyền thống
Bộ Nông nghiệp bất ngờ kiến nghị về quy chuẩn nước mắm truyền thống
2019-04-11 18:28:08
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn sớm thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam, các Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế chung tay...
Bộ Nông nghiệp bất ngờ kiến nghị về quy chuẩn nước mắm truyền thống
2019-04-11 18:28:08
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn sớm thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam, các Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế chung tay...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 3/2019
2019-04-02 18:10:02
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia; doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 3/2019
2019-04-02 18:10:02
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia; doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 11-15/3/2019
2019-03-16 07:09:40
Củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 11-15/3/2019
2019-03-16 07:09:40
Củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm...
Nên dừng hẳn dự thảo gây bất lợi cho nước mắm truyền thống
2019-03-14 18:12:31
Hiệp hội nước mắm Nha Trang cho rằng, nước mắm truyền thống phải có một bộ tiêu chuẩn riêng để phân biệt với nước mắm công nghiệp và kiến nghị dừng...
Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: “Đề xuất quy chuẩn nước mắm không hợp lý”
2019-03-14 11:32:18
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng, đề xuất mất bằng phải thi lại và đưa quy chuẩn của nước mắm công nghiệp áp cho tất cả các loại nước...
‘Lộ’ thông tin Masan tham gia xây dựng dự thảo tiêu chuẩn nước mắm?
2019-03-13 13:29:52
Dự thảo tiêu chuẩn về thực hành nước mắm được hình thành và ‘biến đổi’ như thế nào? Có hay không sự tác động của đơn vị sản xuất nước...
Ai đang chống lưng cho nước mắm công nghiệp nuốt trọn thị trường?
2019-03-13 10:51:12
Năm 2017, ngành nước mắm truyền thống ngắc ngoải với truyền thông bẩn Arsen (thạch tín). Năm 2019, “Dự thảo tiêu chuẩn TCVN 12607:2019” lại đưa ra những quy định...
Ai đang chống lưng cho nước mắm công nghiệp nuốt trọn thị trường?
2019-03-13 10:51:12
Năm 2017, ngành nước mắm truyền thống ngắc ngoải với truyền thông bẩn Arsen (thạch tín). Năm 2019, “Dự thảo tiêu chuẩn TCVN 12607:2019” lại đưa ra những quy định...
Đại diện Masan bị phản ứng gay gắt tại hội nghị bàn về dự thảo tiêu chuẩn nước mắm
2019-03-13 10:43:56
Tại hội nghị đóng góp cho bản dự thảo TCVN 12607:2019-Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm chiều qua (12/3) tại Phú Quốc, đại diện Masan Phú Quốc sau khi phát...
Masan Phú Quốc nói gì về dự thảo tiêu chuẩn nước mắm bị tạm dừng
2019-03-13 10:03:37
Đại diện Công ty cổ phần Masan Phú Quốc cho biết họ đã ‘nghiên cứu rất kỹ dự thảo tiêu chuẩn nước mắm và thấy rằng nó tuân thủ các tiêu chuẩn quốc...
Đọc nhiều