NSƯT Vũ Linh

Cho cái chết… được riêng tư

Khánh Đăng - 2023-03-09 15:42:08
Ở văn hóa Á Đông, những lễ nghi và phong tục liên quan đến người đã mất thường được đặt trong trạng thái cung kính và trang nghiêm. Tuy nhiên, có một thực...