nội dung rác

TikTok và bước ngoặc tạo ra một thế hệ KOL, KOC nhảm nhí, chiêu trò

Bích Vân - 2023-04-12 14:05:25
Sự dễ dãi và lỗ hổng quản lý của TikTok đã tạo ra nhiều “idol” làm nội dung nhảm nhí, phản cảm. Nhiều trào lưu nguy hại, gây ảnh hưởng đến giới trẻ...