nợ xấu ngân hàng

Hệ lụy từ các vụ án tại FLC, Tân Hoàng Minh đến nợ xấu chứng khoán, bất động sản

2022-04-15 09:17:04
Hàng triệu tỉ đồng tài sản thế chấp là bất động sản và đặc biệt hệ lụy từ các vụ án tại FLC, Tân Hoàng Minh… đang cho thấy nguy cơ rủi ro rất lớn...