Nổ khách sạn Cuba

Nổ khách sạn Cuba, cả bức tường bị thổi bay, 82 người thương vong

2022-05-07 08:12:41
Đêm 6/5, theo giờ VN, tại thủ đô La Habana, Cuba xảy ra nổ lớn, làm phá hủy một phần Khách sạn Saratoga, khiến nhiều người thương vong. Khách sạn nơi xảy ra vụ...