nợ chính phủ

“Choáng” với hóa đơn 13.000 tỷ USD tiền lãi

Bích Ngân - 2023-02-23 18:09:33
Tính theo lãi suất năm 2021, số tiền lãi mà 58 nền kinh tế chiếm 90% GDP toàn cầu phải trả là 10.400 tỷ USD. Còn theo lãi suất năm 2022, số tiền lên tới 13.000 tỷ...