nhiệt điện Vĩnh Tân

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xả khói bụi mù mịt quanh năm, dân chỉ biết kêu trời

2019-10-17 11:02:12
Từ khi dự án nhiệt điện Vĩnh Tân hoạt động vào tháng 9/2014, người dân địa phương phải sống trong hoàn cảnh rất khó khăn do môi trường biển, nước và không...