nhiệt điện Long Phú 1

Bị Mỹ cấm vận, nhà thầu Nga muốn rút khỏi dự án tỉ đô ở Việt Nam

2022-03-08 13:12:39
Do bị Mỹ cấm vận, Tập đoàn Power Machines (PM, Nga) – thành viên đứng đầu liên doanh tổng thầu PM – PTSC xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 – mong muốn rút...