nhân lực

Hóa giải nỗi sợ trách nhiệm

Trần Duy Tường - 2023-05-09 16:01:29
Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt tăng trưởng 0,7% so cùng kỳ năm 2022, đầu tàu kinh tế cả nước đang mất dần động lực. Đà phát triển như vậy cần nhanh chóng...