Nhà máy thủy điện

11 nhà máy thủy điện lớn phải dừng phát điện

M.N - 2023-06-08 20:26:55
Theo báo cáo ngày 8/6/2023 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), để đảm bảo vận hành, các tổ máy tại 11 nhà máy thủy điện...