Nhà máy thủy điện

Bộ trưởng Công Thương giải thích có hay không việc lợi dụng thủy điện để phá rừng?

Tùng Lâm - 2020-11-04 15:39:55
Không cấp phép bất cứ dự án thủy điện nào chiếm đất rừng tự nhiên kể từ năm 2016 đến nay nhưng tác động của thủy điện tới đất rừng, nước, dòng...