Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Chuyện lạ đời ở thị trường xăng dầu: Xây nhà máy lọc dầu tốn hơn chục tỉ USD toàn báo lỗ, dân chịu khổ

Thu Quách - 2022-02-10 17:38:24
Có rất nhiều chuyện lạ đời, không thể giải thích đang diễn ra trên thị trường xăng dầu nội địa. Đáng nói là những vấn đề này diễn ra không phải lần...