Nguyễn Xuân Anh

Khi những “người hùng” bị quyền lực đánh gục

Bảo An - 2020-09-01 09:08:06
Quyền lực nhà nước mang trong mình bản chất tha hóa. Quyền lực càng tuyệt đối thì sự tha hóa càng tuyệt đối. Nếu ai không giữ được sự trong sạch, liêm khiết;...