Nguyen Van Giau

Ông Nguyễn Văn Giàu lo bộ trưởng Bộ GTVT khó giữ lời hứa

2019-08-15 15:48:21
Dẫn đôi câu thơ trên một ấn phẩm của báo Tuổi Trẻ (“Ví dầu cao tốc miền Tây/ Xây đi xây lại xây hoài không xong”), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn...