nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

Phát súng đầu năm vào thành trì tham nhũng của Chính phủ

LS Lê - 2022-02-16 11:15:34
Vụ việc ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế và Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế bị thi hành quyết định kỷ luật dù đã lâu nhưng vẫn là...