nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từ trần

Bích Vân - 2023-09-14 07:38:52
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã từ trần vì bệnh hiểm nghèo. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, dù được Đảng, Nhà nước,...