Nguyễn Thanh Sơn

Thứ trưởng Bộ Y tế: Sớm kêu gọi F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch

2021-09-02 12:08:04
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết việc này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia. Trong...