Nguyễn Huệ

Tượng binh của Việt Nam

2020-11-25 05:44:00
Voi sử dụng trong chiến trận của Việt Nam được nhắc đến ở những thời kỳ khá sớm. Hai Bà Trưng, Bà Triệu đều gắn liền với hình tượng cưỡi voi đánh...