nguồn nhân lực

Giải bài toán nhân lực hậu COVID-19: Đằng sau doanh nghiệp chính là tất cả người lao động

Diệu Hương - 2021-10-17 16:24:04
Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động rất lớn đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội, làm gián đoạn và ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp...