người việt xấu xí

Cần xóa bỏ tư tưởng “Mất tiền mua mâm…” khi du lịch

2019-07-14 06:30:51
Bỏ tiền mua dịch vụ để hưởng thụ nên có quyền làm mọi thứ bao gồm cả việc xả rác bừa bãi? Vấn đề về văn hóa ứng xử khi đi du lịch luôn là câu chuyện...